Gymnopilus penetrans Fläckig bitterskivling

Den fläckiga bitterskivlingen växer oftast på barrved. Gatstugan NV 25/10 2014. Foto: Lars Bsenko

Den fläckiga bitterskivlingen växer oftast på barrved.
Gatstugan NV 25/10 2014. Foto: Lars Bsenko