Gymnopus impudicus Tallnagelskivling

Kännetecken för tallnagelskivlingen är dess starka och påträngande lukt som av vissa mykologer betecknas som lukt av rutten kål. Den skiljs från två närstående arter, som också luktar rutten kål, genom fotfärgen. Tallnagelskivlingen har en brunfärgad fot med en svart fotbas. I mars 2015 fanns 45 noteringar av arten i Artportalen.

Tallnagelskivlingen luktar starkt av rutten kål. Surahammars bruksområde 6/10 2003.  Skannad: Lars Bsenko

Tallnagelskivlingen luktar starkt av rutten kål.
Surahammars bruksområde 6/10 2003.
Skannad: Lars Bsenko

Tallnagelskivlingen växer ofta i barrförna. Djupebo O 29/7 2003. Skannad: Lars Bsenko

Tallnagelskivlingen växer ofta i barrförna.
Djupebo O 29/7 2003. Skannad: Lars Bsenko