Gymnopus putillus Kanelnagelskivling

Kanelnagelskivlingen kan växa på barken på granlågor. Björsbo 30/10 2014. Foto: Lars Bsenko

Kanelnagelskivlingen kan växa på barken på granlågor.
Björsbo 30/10 2014. Foto: Lars Bsenko

Sporer hos kanelnagelskivlingen. Björsbo 30/10 2014. Mikroskopi: Lars Bsenko

Sporer hos kanelnagelskivlingen.
Björsbo 30/10 2014. Mikroskopi: Lars Bsenko