Hypholoma capnoides Rökslöjskivling

Rökslöjskivlingen växer i olika biotoper i detta fall på en tallås. Västsura V 18/10 2014. Foto: Lars Bsenko

Rökslöjskivlingen växer i olika biotoper i detta fall på en tallås. Västsura V 18/10 2014.
Foto: Lars Bsenko

Rökslöjskivlingen ser man ofta på stubbar och vedrester. Naddtorpet SV 10/10 2014. Foto: Lars Bsenko

Rökslöjskivlingen ser man ofta på stubbar och vedrester.
Naddtorpet SV 10/10 2014. Foto: Lars Bsenko