Inocybe cervicolor Hjorttråding

Hjorttrådingen är en idikator för ängsartad granskog. Klackbergs NR 10/7 2003. Skannad: Lars Bsenko

Hjorttrådingen är en idikator för ängsartad granskog.
Klackbergs NR 10/7 2003. Skannad: Lars Bsenko