Inocybe dulcamara Bittersöt tråding

Bittersöt tråding är en tidig art för släktet. Bruksområdet 22/5 2003. Foto: Lars Bsenko

Bittersöt tråding är en tidig art för släktet.
Bruksområdet 22/5 2003. Foto: Lars Bsenko

Bittersöt tråding växer med salix. Bruksområdet 22/5 2003. Foto: Lars Bsenko

Bittersöt tråding växer med salix.
Bruksområdet 22/5 2003. Foto: Lars Bsenko