Inocybe geophylla Sidentråding

Sidentrådingen växer både i löv- och barrskog. Vattenverket 17/10 2014. Foto: Lars Bsenko

Sidentrådingen växer både i löv- och barrskog.
Vattenverket 17/10 2014. Foto: Lars Bsenko