Limacella glioderma Brun Klibbskivling

Brun klibbskivling växer i  barrskog. Gudmundstorp NV Sala 15/9 2011. Foto: Lars Bsenko

Brun klibbskivling växer i barrskog.
Gudmundstorp NV Sala 15/9 2011. Foto: Lars Bsenko

Brun klibbskivling är en signalart för rikare mark. Gudmundstorp NV Sala 15/9 2011. Foto: Lars Bsenko

Brun klibbskivling är en signalart för rikare mark.
Gudmundstorp NV Sala 15/9 2011. Foto: Lars Bsenko