Limacella illinita Slemmig klibbskivling

Slemmig klibbskivling växer i gräs med barrträd. Muren 19/8 1987. Inskannad från dia: Lars Bsenko

Slemmig klibbskivling växer i gräs med barrträd.
Muren 19/8 1987. Inskannad från dia: Lars Bsenko