Mycetinis querceus Skarp lökbrosking

Skarp lökbrosking växer på multnande eklöv. Västsura bok/eklund 5/11 2014. Foto: Lars Bsenko

Skarp lökbrosking växer på multnande eklöv.
Västsura bok/eklund 5/11 2014. Foto: Lars Bsenko