Phaeogalera stagnina Sumphätting

Sumphätting i sphagnum. Djupmossen NR 1/9 2013 Foto:Lars Bsenko

Sumphätting i sphagnum. Djupmossen NR 1/9 2013
Foto:Lars Bsenko