Pholiota squarrosa Fjällig tofsskivling

Fjällig tofsskivling vid basen av en grov sälg. Näs 7/10 2014. Foto: Lars Bsenko

Fjällig tofsskivling vid basen av en grov sälg.
Näs 7/10 2014. Foto: Lars Bsenko