Pluteus romellii Gulfotsskölding

Gulfotssköldingen växer påmurken lövved. Dödhagen 7/9 1994. Inskannad från dia: Lars Bsenko

Gulfotssköldingen växer påmurken lövved.
Dödhagen 7/9 1994. Inskannad från dia: Lars Bsenko

Den gula foten ger sköldingen sitt namn. Slagghögarna 10/9 1994. Inskannad från dia: Lars Bsenko

Den gula foten ger sköldingen sitt namn.
Slagghögarna 10/9 1994. Inskannad från dia: Lars Bsenko