Psathyrella jacobssonii Skuggspröding

DD – kunskapsbrist

Skuggsprödingen tillhör det mörksporiga släktet Psathyrella – sprödingar. Denna art beskrevs så sent som 2001 av Leif Örstadius vilken även har bestämt denna kollekt från Kolfallsudden. Enligt Artfaktabladet är den funnen tidigare på tre platser i Sverige. Fyndet från Västmanland är det enda som är inlagt i Artportalen. Arten växer i mycket fuktig skogsmark, särskilt i eller i kanten av rikkärr. Lokalen Kolfallsuden är biotopskyddad av Bergvik.

Skuggspröding Kolfallsudden 5/9 2013 Foto: Lars Bsenko

Skuggspröding Kolfallsudden 5/9 2013
Foto: Lars Bsenko