Psathyrella tenuicula Luddspröding

I det stora släktet Psathyrella finns enligt Dyntaxa 76 arter i Sverige. Artportalen har två fynd av luddspröding registrerade men även här som för skuggsprödingen finns fler lokaler i landet. Luddsprödingen växer på spillning och vårt fall på vildsvinspillning. De flesta arter inom släktet måste mikroskoperas. Leif Örstadius bekräftade bestämningen.

Luddspröding på vildsinsspillning Stormossen V 15/8 2013 Foto: Lars Bsenko

Luddspröding på vildsinsspillning Stormossen V 15/8 2013
Foto: Lars Bsenko