Psilocybe semilanceata Toppslätskivling

Färska exemplar av toppslätskivling. Naturbetesmarken SV Gatstugan. 15/10 2014. Foto: Lars Bsenko

Färska exemplar av toppslätskivling.
Naturbetesmarken SV Gatstugan. 15/10 2014.
Foto: Lars Bsenko

Färska och torra exemplar av toppslätskivling. Naturbetesmarken SV Gatstugan. 15/10 2014. Foto: Lars Bsenko

Färska och torra exemplar av toppslätskivling.
Naturbetesmarken SV Gatstugan. 15/10 2014.
Foto: Lars Bsenko