Simocybe sumptuosa

Släktet Simocybe har i Sverige 5 arter varav Olivskrälingen (Simocybe centunculus) är den vanligaste förekommande. Simocybe sumptuosa påminner om den men är kraftigare och har något annorlunda mikrokaraktärer. Båda växer på lövved. I Artportalen finns endast 2 rapporter om S. sumptuosa. 

 

Simocybe sumptuosa på markliggande björkgren. Kohagen NR 10/6 2013 Foto:Lars Bsenko

Simocybe sumptuosa på markliggande björkgren. Kohagen NR 10/6 2013
Foto:Lars Bsenko

 

 

Simocybe sumptuosa på markliggande björkgren. Kohagen NR 10/6 2013 Foto:Lars Bsenko

Simocybe sumptuosa på markliggande björkgren. Kohagen NR 10/6 2013
Foto:Lars Bsenko