Martes martes Mård

På Brukets mark vid Näs och Tippen växer rikligt med asp. En gråmulen dag i september i år var jag där på visit. Invid stigen står en grov ihålig asp, där jag en gång sett kattugglan på sin ”dagkvist”. Så numera kastar jag alltid ett öga på detta viktiga naturvärdesträd. Och minsann, även mården har upptäckt den magnifika utsiktsplatsen för sin daglega.

Tom Sävström

Mård Näs/Tippen September 2013 Foto: Tom Sävström

Mård Näs/Tippen September 2013
Foto: Tom Sävström

Mård, Trundhemsmossen, 1980-talet.  Foto: Tom Sävström

Mård, Trundhemsmossen, 1980-talet.
Foto: Tom Sävström