Mergus 1992

 

Innehåll Mergus 1992 häfte 1 sidor 1-9 och 24 Författare Sida
Nu gör vi en insats. Aspdungen vid Västersjön skövlad Styrelsen 2
Vår hembygd utarmas 3-4
Det här är Naturskyddsföreningen i Surahammar 5
Hur vi får fler att handla miljövänligt 6
Min fågelbild Tom Sävström 7-9
Innehåll Mergus 1992 häfte 1 sidor 10-15 Författare Sida
Vad hände i Kohagen 1991 Mikael Lif 10-11
Och så några rader om Muren Tom Sävström 11-13
Fågelstudier vid Norrsjön Magnus Åhlén 14
Ett minne från fordomdags Harald Wederus 15
Innehåll Mergus 1992 häfte 1 sidor 16-23 Författare Sida
Ett minne från fordomdags, forts Harald Wederus 16-18
Norrsjölunden – skyddsvärt objekt i Lisjö Ingvar Granqvist 19
Tornfalken – giftdrabbad rovfågel Tom Sävström 20-21
Ett möte i markerna med vår största uggla – Berguven Mikael Mälberg 22
Sett och hört i markerna Tom Sävström, Mikael Mälberg 23

 

Innehåll Mergus 1992 häfte 2 sidor 1-9 och 28 Författare Sida
Kommentaren Styrelsen 2
Skyddad natur Surahammars kommun Tom Sävström 3-7
Tjäderspelet april månads höjdpunkt Mikael Mälberg 8-9
Näs Leif Blomkvist 29
Innehåll Mergus 1992 häfte 2 sidor 10-19 Författare Sida
På jakt efter skogsfrun Karl Elworth 10
Den smala vägen västerut Arne Persson 11-19
Innehåll Mergus 1992 häfte 2 sidor 20-27 Författare Sida
Den smala vägen västerut, forts Arne Persson 20-24
Tack Harald Styrelsen 25
Vi vill ge rylen en chans Magnus Åhlén 26
Kohagen blir naturreservat Tom Sävström 27

 

Innehåll Mergus 1992 häfte 3 sidor 2-9 Författare Sida
Kommentaren Styrelsen 2
Lisjö vargar Harald Wederus 3-8
Notiser 9
Innehåll Mergus 1992 häfte 3 sidor 1, 10-16, 24 Författare Sida
Skavfräken Tom Sävström 10
En kväll med dubbelbeckasinen Mikael Mälberg 11
Bevara Djupebo Styrelsen 12-13
Några fynd av galler i Surahammars kommun Ingvar Granqvist 14-16
Höstlänktan Monica Öijar 24
Innehåll Mergus 1992 häfte 3 sidor 17-23 Författare Sida
När Stingsberget blev kyrkoreservat Magnus Åhlén 17
Handla miljövänligt 18
Lien kan rädda våra rikaste marker Tom Sävström 19-20
Lite lieteknik 21
Sett och hört i markerna Mikael Mälberg 22-23