Mergus 1994

 

Innehåll Mergus 1994 häfte 1 sid 1-9 Författare Sida
Bortom vardagen Stämningsbilder från Vålsjöarna Harald Wederus 3-7
Kommentaren Tom Sävström 8
mer natur där vi bor Styrelsen 9
Innehåll Mergus 1994 häfte 1 sid 10-17 Författare Sida
Några enkla tips som ger ”vildare” trädgård 10
Så ser den ut… Tom Sävström 11
Så skaffar du dig nya grannar Mikael Mälberg 12-15
Min bild från Kohagen Lennart Elworth 16-17
Innehåll Mergus 1994 häfte 1 sid 18-27 Författare Sida
Välhävdat i Muren Tom Sävström 18-19
Muren 1994 Tom Sävström 20
Nyårsvandringen till Målarbacken Torbjörn Holmstedt 21-22
Programkalender för 1994 Tom Sävström 23-16
Nässelsoppa Marianne Svärd Nilsson 27
Innehåll Mergus 1994 häfte 12 sid 28-31 Författare Sida
Från vårprogrammet 28-29
Sett och hört i markerna Mikael Mälberg 30
Västmanlands läns natur Kjell Andersson 31

 

Innehåll Mergus 1994 häfte 2 sid 1-8 Författare Sida
Två sällsynta vårsvampar funna i Surahammar Lars Bsenko 3-4
Diverse 5
Fältgentianan i Surahammars kommun Tom Sävström 6-8
Innehåll Mergus 1994 häfte 2 sid 9-19 Författare Sida
Fågeltornet vid Norrsjön Harald Wederus 9-12
Kommentaren Tom Sävström 13
Kommunen runt Styrelsen 14-15
Upprop 16
Fynd av intressant starrhybrid Tom Sävström 17-18
Mera om Carex Tom Sävström 19
Innehåll Mergus 1994 häfte 2 sid 20-27 Författare Sida
Sett och hört i markerna Mikael Mälberg 20-22
Från vårprogrammet Diverse 23-26