Mergus 1995

Innehåll Mergus 1995 häfte 1 sid 1-9 Författare Sida
Kommentaren Tom Sävström 3
Diverse Olika 4-5
Dalvägen Harald Wederus 6-9
Innehåll Mergus 1995 häfte 1 sid 10-19 Författare Sida
Klätt och råglosta Tom Sävström 10
Intressanta svamplokaler i Surahammars kommun (2) Dödhagen Tom Sävström 11-13
Dödhagens skivlingsflora Lars Bsenko 14-15
Upprop 16-17
Sett och hört i markerna Mikael Mälberg 18
Flyttfåglarnas ankomst 1995 Mikael Mälberg 19
Innehåll Mergus 1995 häfte 1 sid 20-27 Författare Sida
Rian i Lisjö Arne Persson 20-22
Fynd av vårtskräling 1994 i Surahammars kommun Lars Bsenko 23
Mossor på min tomt Ingvar Granqvist 24-27
Innehåll Mergus 1995 häfte 1 sid 28-31 Författare Sida
Notiser 28
Om hotkategoier och ArtDatabanken Tom Sävström 29
Ovanliga tickfynd i vinter Tom Sävström 30-31

 

Innehåll Mergus 1995 häfte 3 sid 1-8 Författare Sida
Kommentaren Tom Sävström 3-4
Brukets fågelliv Yngve Petterson 5
Björn-Lars Harald Wederus 6-8
Innehåll Mergus 1995 häfte 3 sid 9-16 Författare Sida
Två säsonger i Muren Tom Sävström 9-11
Avtal projekt Muren, Ramnäs socken. Kartskiss över Muren. Tom Sävström 12-14
Några fågelarter som häckar i Murens närhet Tom Sävström 15-16
Innehåll Mergus 1995 häfte 3 sid 17-21 Författare Sida
Tippen – ett fågeleldorado på 1950-talet Göran Lundqvist (1972) 17-21
Innehåll Mergus 1995 häfte 3 sid 22-27 Författare Sida
Notiser 22-24
Sett och hört i markerna Mikael Mälberg 25-26
Kurs Floravård och ängsskötsel 27