Lentinus suavissimus Doftmussling

Doftmusslingen (Lentinus suavissimus) är en av få svampar man kan förnimma utan att ha sett den. Den växer ofta på klena kvistar av salix i fuktiga miljöer. Dess starka doft av anis avslöjar att den finns någonstans i buskaget och det är bara att leta tills man upptäcker den. Svampens namn suavissimus är ett superlativ av suavis (söt) och innebörden blir då sötast eller mycket söt efter dess starka doft. För närvarande (2017-01-17) finns 102 noteringar i Artportalen varav 28 av dessa är från Surahammars kommun. En annan svamp som också doftar starkt är dofttaggsvampen som även den kan ge sig tillkänna utan att man ser den.

Doftmussling på Salix, Orrmossen/Täkten, 15/9 2013. Foto: Tom Sävström

Doftmussling på Salix, Orrmossen/Täkten, 15/9 2013.
Foto: Tom Sävström

Doftmusslingen doftar starkt av anis. Kanalbanken väster Ramnäs 9/7 2003. Foto: Lars Bsenko

Doftmusslingen doftar starkt av anis.
Kanalbanken väster Ramnäs 9/7 2003.
Foto: Lars Bsenko