Höstprogram 2013

Oktober

Onsdag 16/10 kl. 19.00 i Hembygsgården
Möte. Sten Ullerstad visar bilder och berättar om ”Fältstationen Rördrommen – aktuellt om örnräkning, gäss och vildbin”

Söndag 27/10 kl. 09.00 från Stenhuset.
Besök i Kråkstens naturreservat, (3 km öster Fagersta mot Ängelsberg), där vi vandrar bland mängder av död ved,
gamla lövträd och 250-åriga tallar.

Vattenfallet Brudslöjan inspekteras.

Förhandstitt på Kråksten

Kontakt: Lars Bsenko 0220-31782 och Tom Sävström 0220-33729

November

Onsdag 20/11 kl. 19.00 i DHR:s samlingslokal vid Mossfallet.
En kväll i svampens tecken. Vi lagar till olika sorters läckra matsvampar,
kanske sådana som du aldrig tidigare ätit.

Vit flugsvamp. Jan Olsskogens NR 21/8 2005 Foto: Lars Bsenko

Vit flugsvamp. Jan Olsskogens NR 21/8 2005
Foto: Lars Bsenko

Du får gärna ta med egen svamp. Dricka och fralla finns till självkostnadspris. Genom ett bildprogram av Lars Bsenko och Tom Sävström, får du även lära känna igen de svampar vi bjuder på.

Kontakt: Krisstin Andersson 0220-33731
Lise-Lotte Norin 0220-36401

December

Söndag 1/12 kl. 09:00 från Stenhuset
Adventsvandring i Jan Olsskogens naturreservat, strax öster om Ramnäs. Avslut ca 13:00. Korvgrillning.
Kontakt: Lennart Eriksson och Mona Löfgren 0220-35864

Januari 2014

Lördag 4/1 kl. 13:00 från Stenhuset
Nyårsvandringen denna gång förlägger vi spännande vatten och strandmiljöer vid Sörkvarnsforsen i Hallstahammar. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Hallsta.
Kontakt: Jesper Gustavsson 0220-36907
och Einar Marklund 0220-36401