Bilder svampar taggsvampar

Taggsvampar
Auriscalpium vulgare Örtaggsvamp
Bankera violascens Grantaggsvamp NT
Hericium coralloides Koralltaggsvamp NT
Hydnellum aurantiacum Orange taggsvamp NT
Hydnellum ferrugineum Dropptaggsvamp
Hydnellum geogenium Gul taggsvamp VU t
Hydnellum mirabile Raggtaggsvamp EN t
Hydnellum suaveolens Dofttaggsvamp NT t
Phellodon connatus Svartvit taggsvamp NT
Phellodon niger Svart taggsvamp NT
Sarcodon lundellii Koppartaggsvamp VU t
Sarcodon pseudoglaucopus Ruttaggsvamp
Sarcodon squamosus Motaggsvamp NT