Virsbo sandtallås

Skyddsvärda mossar och sandig tallås i Virsbo

Sandtallåsen mellan Brännmossen och Orrsjömossen, norr Virsbo, 2/9 2014. Foto: Tom Sävström

Sandtallåsen mellan Brännmossen och Orrsjömossen, norr Virsbo, 2/9 2014. Foto: Tom Sävström

Kartan visar sandtallåsen mellan Brännmossen och Orrsjömossen. Foto: Tom Sävström

Kartan visar sandtallåsen mellan Brännmossen och Orrsjömossen. Foto: Tom Sävström

Strax norr om Virsbo tätort ligger två större mossar, Brännmossen och Orrsjömossen. Mellan mossarna sträcker sig en sandig tallås mot nordväst, med gamla grova tallar. På mossarna finns holmar med gammal blandskog med aspförekomst. På asparna har hittats rödlistade lavar som aspgelélav, stiftgelélav och lunglav. På tallåsen har vi vid våra inventeringar hittat följande rödlistade svamparter; tallticka, motaggsvamp, svart taggsvamp, svartvit taggsvamp, orange taggsvamp, lakritsmusseron och goliatmusseron.  Blek fingersvamp (hette tidigare kärrfingersvamp) har en förekomst mellan åsen och Brännmossen. Sammantaget har mossarna och tallåsen en hög biologisk mångfald som motiverar att området skyddas i flera nyckelbiotoper, eller i första hand som ett större sammanhängande naturreservat. Tallåsen är ett viktigt och livligt frekventerat närströvområde för de boende i Virsbo. Ett besök rekommenderas i denna trevliga miljö.

Rödlistade arter Virsbo sandtallås  Enligt: Gärdenfors, U. Rödlistade arter i Sverige 2010, ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Lavar
Collema furfuraceum Stiftgelélav NT
Collema subnigrescens Aspgelélav NT
Lobaria pulmonaria Lunglav NT

 

Svampar
Hydnellum aurantiacum Orange taggsvamp NT
Phellinus pini Tallticka NT
Phellodon connatus Svartvit taggsvamp NT
Phellodon niger Svart taggsvamp NT
Ramaria pallida Blek fingersvamp VU
Sarcodon squamosus Motaggsvamp NT
Tricholoma apium Lakritsmusseron VU
Tricholoma matsutake Goliatmusseron VU

 

Skägglav, Brännmossen norr om Virsbo, 28/2 2013. Foto: Tom Sävström

Skägglav, Brännmossen norr om Virsbo, 28/2 2013. Foto: Tom Sävström

Text: Tom Sävström