Bilder lavar

Lavar
Baeomyces rufus Hattlav
Cetraria islandica Islandslav
Chaenotheca trichialis Grå nållav t
Cladonia bellidiflora Blombägarlav
Cladonia stellaris Fönsterlav
Collema subnigrescens Aspgelélav NT
Evérnia prunástri Slånlav
Gráphis scripta Skriftlav
Lecanora conizaeoides Stadskantlav
Lobaria pulmonaria Lunglav NT
Mycoblastus sanguinarius Blodlav
Parmelia acetábulum Kyrkogårdslav
Parmelina tiliacea Silverlav
Physcia aipolia Rosettlav
Pseudevernia furfurácea Gällav
Ramalina fraxinea Brosklav
Usnea dasypoga Skägglav
Xanthoria parietina Vägglav