Övriga skivlingar

Amanita citrina Vitgul flugsvamp
Amanita submembranacea Gråstrumpig kamskivling
Amanita virosa Vit flugsvamp
Arrhenia griseopallida Fältnavling t
Asterophora lycoperdoides Stoftkremling
Baeospora myosura  Kottetätskivling
Chrysomphalina grossula Gröngul navling
Coprinus comatus Fjällig bläcksvamp
Crepidotus cesatii  m
Crepidotus mollis var. calolepis Fjällmussling
Faerberia carbonaria Kolnavling t
Flammulina velutipes Vinterskivling
Galerina clavata Blekfotad hätting m
Galerina marginata Gifthätting
Galerina paludosa Trådkärrhätting
Gomphidius glutinosus Citronslemskivling
Gomphidius maculatus Lärkslemskivling
Gymnopilus penetrans Fläckig bitterskivling
Gymnopus impudicus Tallnagelskivling t
Gymnopus putillus Kanelnagelskivling m
Hebeloma sacchariolens Doftfränskivling
Hebeloma theobrominum Rödbrun fränskivling
Hygrophoropsis aurantiaca Narrkantarel
Hypholoma capnoides Rökslöjskivling
Hypholoma elongatum Långfotad slöjskivling
Hypholoma lateritium  Tegelröd slöjskivling
Hypholoma polytrichi Mosslöjskivling
Inocybe cervicolor Hjorttråding
Inocybe cincinnata Violtråding
Inocybe curvipes  Sommartråding
Inocybe dulcamara Bittersöt tråding
Inocybe fuscidula Strecktråding
Inocybe geophylla Sidentråding
Inocybe leiocephala
Inocybe leptophylla Tofstråding
Inocybe oblectabilis 
Inocybe phaeoleuca
Laccaria tortilis Dvärglaxskivling
Lentinus suavissimus  Doftmussling t
Limacella glioderma Brun Klibbskivling
Limacella illinita Slemmig klibbskivling
Lyophyllum decastes var. loricatum Brosktuvskivling
Mycetinis querceus Skarp lökbrosking
Phaeogalera stagnina Sumphätting
Pholiota lenta Slemflamskivling
Pholiota squarrosa Fjällig tofsskivling
Pleurotus dryinus Ringmussling
Pleurotus ostreatus Ostronmussling
Pluteus romellii Gulfotsskölding
Psathyrella jacobssonii Skuggspröding DD t
Psathyrella tenuicula  Luddspröding t
Psilocybe semilanceata Toppslätskivling
Rugosomyces fallax Vitköttig gullmusseron t,m
Simocybe sumptuosa t
Strobilurus esculentus Grankotteskivling
Strobilurus stephanocystis Tallkotteskivling
Stropharia aeruginosa Ärggrön kragskivling
Tubaria confragosa  Ringskräling