Nya arter för Västmanland

Sidan redovisar ej tidigare rapporterade fynd av svampar, insekter, lavar, mossor osv funna i Västmanland. Det främsta kriteriet för att säkerställa att arten inte rapporterats tidigare är att använda sig av Artportalens sökfunktion och söka arten med urval Västmanland. Detta är naturligtvis ingen garanti för att arten inte är hittad tidigare och kanske rapporterad på något annat sätt, men att använda sig av Artportalen är ett enkelt och snabbt sätt.
Listan har en kortfattad information om arten och om det finns bilder i arkivet en länk till desssa. Listan kommer att uppdateras när nytt material tillkommer. För att listan inte skall bli alltför omfattande har startdatum satts till  1 januari 2013.

Galler
Datum Gallbildare Gallens namn Ort, Kommun Observatör
2014-10-09 Harmandiola globuli Aspkulor Rättarvägen, Surahammar Einar Marklund
Myggan ej sedd men gallerna på aspbladen visar myggans existens
2014-05-26 Andricus quercusramuli Bomullsgall Näs, Surahammar Tom Sävström
En blomgall på ek orsakad av en gallstekel.

 

Svampar  
Datum Latinskt namn Svenskt namn Ort, Kommun Observatör
2015-05-23 Tricharina gilva   Färmansbo urskog, Surahammar Tom Sävström
En liten gulbun skålsvamp på bränd mark. Artbestämnd av Hans von Eichwald.
2014-12-08 Anthracobia maurilabra   Långmossen, Surahammar Tom Sävström
En liten orange skivformad sporsäcksvamp som enbart växer på bränd jord.
2014-12-04 Plicaria endocarpoides Slätsporig svedjeskål Uvberget NNO, Sala Tom Sävström, Bengt Stridh
En brun skålformad sporsäcksvamp som enbart växer på bränd jord.
2014-11-19 Plicaria trachycarpa   St Gräsgården, Surahammar Lars Bsenko, Sören Larsson
En brun – brunsvart diskformad sporsäcksvamp som enbart växer på bränd jord.
2014-10-13 Clavaria tenuipes   Stenbovägen 12,Surahammar Tom Sävström
En ogrenad blek fingersvamp i ogödslade gräsmattor och naturbetesmarker
2014-10-07 Rhodocybe caelata Sprickrussling Vinterängshagen,Hallstahammar Lars Bsenko
En liten gråbrun skivling som påminner något om trattskivlingar
2014-05-13 Chrysomyxa woroninii Mjölkomlor Abborrtjärnen,Skinnskatteberg Einar Marklund
En ätlig rostsvamp på granskott. Einar är först i Sverige att rapportera den i Artportalen.
2013-10-30 Arrhenia griseopallida Fältnavling Vinterängshagen,Hallstahammar Lars Bsenko
En liten grå navling som växer på naturbetesmark.
2013-10-09 Scutellinia cejpii Lilla Källmora, Surahammar Lars Bsenko
En liten skålsvamp som liknar ögonskålen. Utförlig information om arten finns i bildarkivet.
2013-09-05 Psathyrella jacobssonii Skuggspröding Kolfallsudden, Surahammar Lars Bsenko, Tom Sävström
En mörksporig svamp från släktet Psathyrella som sällan hittas och som är ny för vetenskapen.
2013-08-15 Psathyrella tenuicula Luddspröding Stormossen V, Surahammar Lars Bsenko, Tom Sävström
En av de många sprödingar som man kan finna på spillning
2013-08-05 Peziza limnaea Sumpskål Kohagen NR, Surahammar Lars Bsenko
En medelstor brunoliv skålsvamp som växer fuktigt
2013-06-16 Cudoniella tenuispora Ormkärret, Surahammar Tina Nordberg
En liten vit sporsäcksvamp som växer på ved.
2013-06-10 Simocybe sumptuosa Kohagen NR, Surahammar Lars Bsenko
En mörksporig liten skräling med olivbrun hatt på lövved