Bilder kärlväxter

Kärlväxter
Anthemis tinctoria Färgkulla    
Asplenium trichomanes Svartbräken
Botrychium lunaria Månlåsbräken NT
Campanella cervicaria Skogsklocka NT
Carex caryophyllea Vårstarr  
Carex hartmanii Hartmansstarr VU t
Carex hirta Grusstarr t
Carex pseudocyperus Slokstarr t
Carex riparia Jättestarr t
Centaurea cyanus Blåklint
Coeloglossum viride Grönkulla t
Daphne mezereum Tibast
Festuca rubra Rödsvingel
Gentianella campestris Fältgentiana EN t
Geranium bohemicum Svedjenäva NT
Gymnadenia conopsea Brudsporre
Hepatica nobilis Blåsippa
Hypericum maculatum Fyrkantig johannesört
Hypochaeris maculata Slåtterfibbla t
Impatiens parviflora Blekbalsamin t
Lobelia dortmanna Notblomster
Lycopodiella inundata Strandlummer NT
Lycopodium annotinum Revlummer
Matteuccia struthiopteris Strutbräken
Moneses uniflora Ögonpyrola t
Myosotis sylvatica Skogsförgätmigej
Nardus stricta Stagg
Oenothera muricata Pricknattljus  
Parnassia palustris Slåtterblomma
Pedicularis palustris Kärrspira t
Pedicularis sceptrum-carolinum Kung Karls spira
Plantago lanceolata Svartkämpar
Platanthera chlorantha Grönvit nattviol
Polygala vulgaris Jungfrulin
Potentilla intermedia Finsk fingerört  
Pulsatilla vernalis Mosippa EN
Rorippa sylvestris Strandfräne
Sagittaria sagittifolia Pilblad
Salix caprea Sälg
Scorzonera humilis Svinrot
Sparganium glomeratum Gyttrad igelknopp t
Stachys palustris Knölsyska
Viola odorata Luktviol