Mergus

      Första numret av Mergus gavs ut i slutet av 1990 och sedan dess har ett antal häften (vanligen 3 stycken/år) kommit ut, men de senaste år har utgivningen varit oregelbunden. Eftersom ett stort antal artiklar publicerats genom åren och tillgängligheten till dessa är begränsad är ambitionen att skanna alla häften och lägga […]

Läs mer

Storheter i naturen

  Visst är det kul och spännande att hitta storheter i naturen. Ett träd, en myrstack, ett flyttblock eller annat som kan imponera på betraktaren. Här om dagen hittades ett par mäktiga myrstackar i granskog, på en höjd strax norr om Skomakartorp i Sura. Stackmyran, eller röd skogsmyra, som är dess svenska namn, är lite […]

Läs mer

Bombmurklor bekräftar Björksnarets skyddsvärde

Var nyligen till Björksnaret i Ramnäs och inventerade området på bombmurkla. Området har tidigare inte undersökts beträffande förekomst av denna vårtidiga skålsvamp. Som bekant är bombmurklan en fridlyst svamp inom EU och den har ett högt signalartsvärde i granskogsbiotoper. Jag fann bombmurklor spridda i området på 12 ställen. Fynden är inlagda i Artportalen med koordinat, […]

Läs mer

Ticka eller skinn ?

Indelningen av svampar som gjorts för bildarkivet på hemsidan bygger i stort sätt på den traditionella uppdelningen i tickor, taggsvampar, skivlingar, skinn osv. Ibland varierar fruktkropparna så mycket i utseende att en och samma art placerats i olika grupper och även erhållit olika namn. Ett exempel på en art som varierar mycket är klyvporingen. Klyvporingen […]

Läs mer

Ugglor i mossen – ”vo-hå……..voho åvo-ho”

På lördag 7/3 är det dags för vår ugglelyssnarkväll. Det är en aktivitet som varit årlig tradition i föreningens 60-åriga historia. Och med lite tur kan det bli stämningsfullt värre. De ugglor vi har chansen få höra i Surahammars kommun är lappuggla, slaguggla, kattuggla, hornuggla, pärluggla och sparvuggla. De två förstnämnda är ovanliga, men som […]

Läs mer

Vårtecken från den 2 mars 2015

  De första bombmurklorna och rökpipsvamparna har visat sig. På vår förnämsta bombmurklelokal (nordväst Gatstugan) fanns ett antal väl utvecklade fruktkroppar i mossan och barrförnan. I Västsura hassellund hittade jag tre fruktkroppar av rökpipsvampen på en av lokalerna. Denna lokal är mer solbelyst än den lokal som vanligtvis har flest fruktkroppar. På den sistnämnda lokalen […]

Läs mer