Mångfald i Muren

Det här kanske du inte visste. I Naturskyddsföreningen har vi varit engagerade i naturvårdsarbete i Muren sedan 1980-talet. Där har vi vår slåtteräng och där har vi räddat den sällsynta fältgentianan genom kombinerad slåtter- och beteshävd. Vi har aktivt inventerat de beteshävdade gräsmarkerna på naturvärden. Och mångfalden är slående, rent av unik. Vad sägs om […]

Läs mer

Tråkiga november, eller ….

Nu är vi inne i november månad. Tråkig månad kan man tycka. Gråväder, hög luftfuktighet, dis o dimma, regn, blötsnö, ja månaden har många väderskepnader. Men en dag i novemberskogen kan vara nog så spännande. Och det är, så länge barmark råder, perfekt att leta skogsorkidén knärot, med sina vintergröna bladrosetter. Och så mötena med […]

Läs mer