Hackspettar i Hälleskogsbrännan

Vi fick uppleva en strålande vårvinterförmiddag i det nyligen bildade naturreservatet Hälleskogsbrännan, då Naturskyddsföreningen inbjöd till hackspettsmorgon, söndag 28/2. Minus 10 grader på morgonkulan, senare värmande sol. Färden gick längs ”riksettan” från Skräddartorp fram till Grävlingsberget. Vi stannade och lyssnade på flera ställen och glädjen var stor då såväl spillkråka som tretåig hackspett sågs och […]

Läs mer

Gamla tallar och mäktiga block kring Vågsjön

Vintertid, när vattnet är fruset, är det lätt att sjövägen ta sig fram med skidor eller skridskor, på den stora Vågsjön, vars vatten och stränder delas av tre kommuner. Här och var längs stränderna har skogsbruket skonat tallbestånd där furorna uppnått en ansenlig ålder. En del tallar är senvuxna, har utsatts för väder och vind […]

Läs mer