Ängssvampskurs i Sura och Hallsta

Helgen 19-21/9 har SMF, Sveriges mykologiska förening, genomfört en ängssvampskurs i Sura och Hallsta kommuner, där några av våra finaste naturbetesmarker ”dammsugits” på svampförekomst. Den regnfattiga sommaren och hösten till trots, blev resultatet över förväntan. I Västsura ekhage hittades ett 15-tal vaxskivlingsarter i släktet Hygrocybe. Flera exemplar av den sällsynta och rödlistade kastanjesoppen noterades också […]

Läs mer

Skamligt Lisjö gård

Dödhagen är skövlat och förstört för oöverskådlig framtid. Strax nordost Lisjö gård låg ett ur natursynpunkt för kommunen unikt område – Dödhagen. Området ligger väl avgränsat mot åker och betesmark och kännetecknades av sin rika flora. Området bestod av grova aspar, granar, björkar och enstaka tallar och insprängda hasselbuskar. Längst i söder fanns hasselbestånd och […]

Läs mer

Gryten i sensommarsol

    Det blev en varm och skön förmiddag vid Gryten när föreningen på söndagen (31/8) skulle försöka ”hänga in” nötkråka från hasselmarkerna väster om sjön. Vi kunde inte finna några nötter i buskarna, en trolig orsak till att de nöthamstrande fåglarna lyste med sin frånvaro. Inte heller hittade vi slåtterblommor i Huvhällsmossen, vilket vi […]

Läs mer