Knölsvanens återkomst

Knölsvanen återkom som häckfågel i Surahammars kommun 2023. Senaste häckningen var 2001 i Lönnbrosjön. Knölsvan som försöker häcka brukar bli bortmotad av sångsvanen som dominerar. Detta år har knölsvan häckat och fått fram fyra ungar på svantovan i Lilla Nadden. På svantovan bedrevs slåtter av torpare fram till 40-talet. Knölsvan häckade flera år på 50-talet […]

Läs mer

Årets växt 2023 är Kärrspira

Årets växt utses av Svenska botaniska föreningen och 2023 är det kärrspira vi ska eftersöka och rapportera och därmed skaffa mera kunskap om artens status. Eftersök görs främst i blöta marker, som kärr, mosslaggar, strandängar, sjöstränder. Rapporterar gör du i Artportalen. Kärrspiran blommar nu i juli och augusti. Vi var några botanister som hittade kärrspira, […]

Läs mer

Det betas både här och där

I Surahammars kommun finns ett flertal fina och värdefulla betesmarker. Nötkreatur, häst och får håller markerna i hävd. Med fina kan vi mena att det helt enkelt är vackert att se en välhävdad betesmark med betande djur. Värdefull, innebär värnet om kulturarvet och att där finns många arter av växter och djur som är beroende […]

Läs mer