Presentation av ett skinn – skorpskinnet.

Skorpskinnet tillhör släktet Peniophora (tätskinn) och bildar tunna (0.05-0.1 mm) gråaktiga till gråblå utbredda resupinata fruktkroppar på lövved, främst bok och hassel. Som de flesta tätskinn är det vaxartat i väta och hårt i torka. I torka spricker det upp i små polygoner. Kanten är fastvuxen underlaget och lossar inte som äldre. Mikroskopiskt saknar skinnet […]

Läs mer

Mellan Baståsen och Bovallen

  Spårutflykten denna vackra vårvinterdag (22/2-2015) började med sång av steglits, nötväcka och grönfink vid samlingsplatsen vid Stenhuset. I Östersjön simmade ett sångsvanspar och på isen hade kråkor och ett par korpar hittat något ätbart. Vid Baståsen var det fors på smältvattnet i bäcken som rinner från Gubbmyran och mynnar ut i Glåpen. I storskogen […]

Läs mer

Vindkraftparken i Odensvi

Naturskyddsföreningen har en positiv hållning till vindkraft. Men utbyggnaden ska ske på rätt platser. En vindkraftpark som planeras i Odensvi är mycket omfattande, 34 verk, där var och ett har en höjd på 200 meter. En bred väg ska leda fram till respektive verk. I Vindpark Odensvi (vårt remissvar) påpekar vi att; Vindparksetableringen i det aktuella […]

Läs mer