Fina starrfynd i Surahammar

Starrsläktet Carex är det artrikaste kärlväxtsläktet i den svenska floran. Av totalt 144 arter har ca 38 hittats i Surahammar. De senaste åren har vi inom ramen för den kärlväxtinventering som görs av Botaniska Föreningen i Västmanlands Län (BFiV) påträffat några nya i kommunen. Här är en kort presentation. Gemensamt för dem är att de […]

Läs mer

Dags för slåtter i Muren

Den 24 augusti slår vi vår äng i Skogsmuren. Vi sköter ängen för att den traditionella ängsfloran ska finnas kvar. På våren tar vi bort gammalt växtmaterial, löv och kvistar. På eftersommaren slåttrar vi ängen och fraktar bort gräs och andra växter. Målet är att göra marken näringsfattig eftersom ängsväxterna då får en chans att […]

Läs mer

Fåglar i Virsbo Konsthall

Till och med den 20 juli kan du se fåglar i Virsbo Konsthall. I år är det två fågelmålare och en fågelfotograf och en glaskonstnär som ställer ut. Fågelmålarna är Peter Nilsson från Öland och Lotta Holmgren från Lycksele. Fotografen är Zsombor Károlyi, Västerås och glaskonstnären är Rolf Sinnemark från Gotland. Utställningen är mycket sevärd! […]

Läs mer

Älskat åkerogräs i Ståltorp

  Just nu har du chansen att se ett bestånd med blommande blåklint i kanten på en kornåker i Ståltorp, strax efter infarten mot Västersjövägen. År 2013 var blåklinten utsedd till ”Årets växt”, ett återkommande tema i Svenska botaniska föreningens (SBFs) regi. ”Vad vore ett svenskt midsommarfirande utan en bukett med blåklint på bordet? Nästan […]

Läs mer

Efterlysning av vinjettbilder.

Överst på vår hemsida har vi en vinjettbild som vi försöker byta minst en gång per månad. Det råder brist på bilder så skicka gärna lämpliga bilder till Lars eller Tom . Bilden skall kunna beskäras till formatet 1:4 och bilden bör ha relevans till aktuell årstid, dvs. inga vinterbilder på sommaren. Vi tar emot […]

Läs mer

Blomstervandring på Bruksområdet

Den 29 juni, mitt i Suradagarnas värsta kommers, med marknad i Bruksparken, utmanade vi med blomstervandring på Brukets magra men ack så blomsterrika grusmarker. Varje gång vi beträder dessa marker, hittar vi nya arter och andra överraskningar, så också denna gång. En präktig planta färgkulla lyste upp i asfalten tillsammans med mäktiga tuvor av blommande […]

Läs mer