Fågelmatningen

… på kanalbanken är igång sedan en månad tillbaka och kommer att fortsätta t.o.m. mars. Rapportera gärna fåglarna som finns där i Svalan, http://svalan.artdata.slu.se/birds/. Om matningen fungerar dåligt eller om maten har tagit slut, kontakta någon i styrelsen.  

Läs mer

Lavutflykt till Gäddeholm

Botaniska föreningen i Västmanland och Naturskyddsföreningen ordnade den 9 november en utflykt till Gäddeholm för att studera lavar. Totalt var vi 14 personer som under Bengt Stridhs överinseende samlades på parkeringen för att ta del av det material som Bengt och Einar insamlat. Efter en längre genomgång av materialet så berättade Einar om lavarnas kärleksliv. […]

Läs mer

Mäktig myrstack

En gammal mäktig myrstack i gammal granskog, öster om Ulvramen har rapporterats av Tom och Gunnel. Fler bilder på myrstackar hittar du under Naturen/Kuriosa i Surahammars natur/Myrstackar. Vi dokumenterar även stora flyttblock och grova träd. För att göra dokumentationen ännu mer värdefull så bör vi om möjligt ange koordinaterna för objektet så att intresserad kan […]

Läs mer

Skyddsvärd natur norr om Virsbo – värt ett besök

Strax norr om Virsbo tätort ligger ett par större mossar, Brännmossen och Orrsjömossen. Mellan mossarna sträcker sig en sandig tallås i nordvästlig riktning. Under menyn Skyddsvärd natur presenterar vi samtliga rödlistade arter vi hittat i området. Området finns också med i Länsstyrelsens Naturvårdsplan från 1985. En promenad på själva tallåsen rekommenderas, oavsett årstid. Lättgången väg […]

Läs mer

Sällsynt svamp i vackert beteslandskap

  Denna regniga och milda höst går det utmärkt att leta svamp i såväl betade hagmarker som i skogen. I naturbetesmarkerna vid Gatstugan växer en del vaxskivlingar och fingersvampar just nu. Ett fint fynd utgör grålila vaxskivling, Hygrocybe lacmus, som uppträder med drygt 30 fruktkroppar i en backe med gråfibbla och röllika. Naturskyddsföreningens projekt ”Naturbetesmarkernas […]

Läs mer