Citronfjärilen vid Magsjön väckte funderingar

Så här i slutet på året kan vi väl ägna våra kära dagfjärilar en tanke. De första vi ser flyga under varma vårdagar är de som har övervintrat som fullbildade fjärilar. Påfågelöga och nässelfjäril övervintrar på skyddade platser, exempelvis ihåliga träd, uthus och källare. Citronfjärilen däremot kan sitta betydligt mera oskyddat bland ris eller örter […]

Läs mer

Decembermötet och jul- och nyårshälsning

Vårt sista möte på året 2014 avhölls i Hembygdsgården den 17/12. Mötet var välbesökt och handlade om skogsbranden i Västmanland. Niclas Bergius och Jan-Inge Tobiasson från länsstyrelsen visade i bilder och på karta brandens förlopp under de fem dagar den var som intensivast. Dramatiska bilder tagna från luften visade brandens snabba förlopp. Ett reservat planeras […]

Läs mer

I skogsbrandens spår ….

Har under den milda hösten, tillsammans med kollegor och efter särskilt myndighetstillstånd, företagit några besök i det nära 14000 ha stora brandområdet i Västmanland. För Botaniska föreningen i Västmanlands län har vi i Naturskyddsföreningen hjälpt till med inventering av svedjenäva. Det mesta man ser i brandområdet går i färgen svart och de förkolnade vedresterna ger […]

Läs mer

Rättelse – ny svampart för Västmanland påträffad på brandområdet.

Efter det att artikeln skrevs så har det framkommit att den slätsporiga svedjeskålen påträffats på brandområdet redan den 4 december. Tom och Bengt gjorde då fler fynd av svampen och kollekter skickades till Hans von Eichwald, erkänt duktig på sporsäcksvampar. Tom hade redan misstänkt slätsporig svedjeskål och fick det bekräftat av von Eichwald. Uppgiften om […]

Läs mer

Ny svampart för Västmanland påträffad på brandområdet.

Tisdagen den 9 december hittade Sören Larsson en brun skålsvamp som han överlämnade till undertecknad för mikroskopering. Svampen var skålformad och cirka två cm bred. I mikroskopet framkom att sporsäckarnas toppar blev blåfärgade i jodreagens och man hamnar då efter utnyckling i släktet svedjeskålar. Sporerna var helt släta och sfäriska vilket identifierade arten som Plicaria […]

Läs mer

Åtgärdsprogram för hotade arter – tre ängssvampar

Nationella åtgärdsprogram tas fram av Naturvårdsverket, där samlad kunskap om våra mest utsatta och hotade arter insamlas, för att sedan ligga till grund för praktiska naturvårdsåtgärder, i akt och mening att säkra arternas fortbestånd. För arbetet med att genomföra dessa åtgärder ansvarar landets länsstyrelser. Åtgärdsprogrammen är viktiga delar i arbetet för att nå miljökvalitetsmålet ”Ett […]

Läs mer

Adventsstämning i Djupeboskogen

Det blev en solskensdag när föreningen på söndagen 30 november inbjöd till promenad i Djupebos- och Djupmossens naturreservat. Vi utgick från informationstavlan vid Björkkärret och även om solen sken gick vandringen mest i skugga i den täta grovstammiga blandskogen. Men vid fikarasten framme vid Djupen såg Lennart till att det blev lite mera ljus i […]

Läs mer