Natur och kultur kring Djupebo

Följ med nu på söndag 28 maj till sjön Djupen i Djupebo och titta på fåglar och inte minst lyssna på fågellivet där. Där finns också intressant kultur som vi tittar närmare på. Klockan 08:00 från Stenhuset. Fika, stövlar, kikare, kamera.  Lättare promenader. Välkomna!

Läs mer

Angående talltitans skogar.

Över 170 forskare inom ekologi och biologi har ställt sig bakom ett upprop från nätverket Skydda Skogen som kräver att 20 procent av Sveriges produktiva skogsmark skyddas. Enligt uppropet är det nu dags att stoppa all avverkning av gammelskog. Man måste också börja restaurera skogsmiljöer för att skapa nya naturvärden i framtidens skogar. Forskaruppropet kräver […]

Läs mer