En helg med gräs och svedjenäva

  På lördagen 27/6 genomförde Botaniska föreningen i Västmanlands län en gräskurs, förlagd till Surahammar. Ett 10-tal personer deltog och man startade vid 10-tiden vid vattenverket och började nyckla första gräset, en rödsvingel, i markerna kring Gatstubäcken. Vidare följdes gräsrika vägkanter förbi Gatstugan. Vid stättan klev vi över till betesmarkerna där vi fick trevligt sällskap […]

Läs mer

Lyckad häckning av spillkråka i Hälleskogsbrännan

Ett spillkråkepar har fått ut en kull ungar i brandområdet. De bodde i en rejält bränd talltorraka mellan Uvbergen och Björktjärnen, på Surasidan kommungränsen. Under vår nystartade meny Skogsbranden kan du gå in och läsa om häckningen och se Tom Sävströms bilder (4 st) på boträdet. Där finns också länkar till intressanta artiklar om skogsbrand. […]

Läs mer

Lupiner, lupiner, lupiner ….

Den som nu färdas längs Ekängsvägen kan inte undgå att se de enorma fält av blommande lupiner som breder ut sig längs vägen och järnvägen. En imponerande och färggrann syn i blått och lite vitt. Lupinen eller blomsterlupinen (Lupinus polyphyllus = den mångbladiga lupinen) som den egentligen heter kommer från Nordamerika och har på senare […]

Läs mer

Svinrot, älggräs och ekorrbär längs Jobsbo-rundan

Så har vi då genomfört årets blomstervandring på De Vilda Blommornas Dag. Aktiviteten lockade 13 deltagare vilket vi som arrangörer får vara nöjda med. Trots en kort häftig regnskur, får också vädret godkänt. Vi gick ungefär halva Jobsbo-rundan, längs blommande vägkanter, på vältrampade stigar genom granskog fram till en gammal beteshage vid Jobsbo, sedan länge […]

Läs mer

En fallen jätte, rapport 1.

När man passerat bron över kanalen på herrgårdsvägen upp mot kyrkan så kan man kliva över broräcket och gå norrut längs kanalbanken. Efter ungefär 100 meter kommer man till ett område mellan lergroparna och kanalen som domineras av stora och ståtliga björkar och klibbalar. Mest imponerande är de grova asparna med en omkrets upp mot […]

Läs mer

”Årets växt” – nu står den i blom

Just nu blommar ögonpyrolan, Moneses uniflora, som av Svenska botaniska föreningen utnämnts till årets växt 2015. Hur står det till med den lilla rara växten i våra skogar, är frågan föreningen vill ha svar på. Har du minnen av gamla växtlokaler, gör återbesök och försök återfinna den. Leta i gamla granskogar, gamla grustag, sumpskogar, tallåsar. […]

Läs mer

Veckans djur – mindre vattensalamander

Kallas ofta vattenödla på grund av sin form men är förvisso ingen ödla utan ett groddjur. Finns här och var i diken och småvatten. Den är tillsammans med sin släkting större vattensalamander fridlyst. Den större vattensalamandern finns i lite större vattensamlingar. Den är t.ex. funnen i dammarna på golfbanan i Surahammar. Vattensalamandrarna lever trots namnet […]

Läs mer

Veckans växt – maskrosen

… är egentligen inte en utan flera då det finns ca 1000 maskrosarter i Sverige. Maskrosorna förökar sig i stor utsträckning asexuellt, en företeelse som hos växterna kallas apomixis (grekiska = frånvaro av blandning). Fröna blir alltså identiska med moderplantan. Genom att det sällan kommer in nya gener uppstår många s.k. apomiktiska småarter med enhetligt […]

Läs mer