Rapport från markerna (3)

För mig som vuxit upp i Ramnäs, som granne med Stora Nadden på ena sidan och de djupa skogarna kring Acktjärnarna på den andra, har speciellt skogen bidragit till att forma min identitet. Att vara i skogen, ibland med bärplockare och hink, eller svampkorg, men särskilt med kikare, kamera och lupp, har under lång tid […]

Läs mer

Västsura den 15 oktober 2023

Utflykten till Västsura bjöd på vackert höstväder, vilket de 10 deltagarna uppskattade. Uppskattat var också informationen som Arne Persson bjöd på. Vi fick bland annat veta att hassellunden tidigare varit betad av hästar och benämndes då Västsura hästhage. Detta var före 1950. År 1950 köpte dåvarande Västmanlands läns skogsvårdsstyrelse herrgården och startade året efter skogsskola. […]

Läs mer

Rapport från markerna (2)

Hägrarna Kan inte låta bli nämna ägretthäger, då denna helvita häger har blivit allt vanligare i fågelmarkerna. Kommer den att häcka i våra trakter inom en framtid? Släktingen gråhäger har sedan ett antal år tillbaka häckat i koloni i Lisjö. Men förvaltaren av Lisjö säteri vill inte ha hägrar häcka i Lisjö. För tredje gången […]

Läs mer