Fasters håla – info ortnamnsregistret Sura socken

Angående bilden på flyttblock vid Fasters håla. En medlem i föreningen sökte på ortnamnsregistret, Fasters håla, och fick fram följande information. Fritt översatt. ”Fasters hål, ställe vid Grytbäcken 6:2, väster kärret, å Lisjö, Sura s:n, Allmänningen härad, Västmanland. Klippor vid en bro över bäcken där en ”faster” brände brännvin. Sot syns ännu”. D. Nordfors 1936 […]

Läs mer

Nattfjärilar i Stora Källmora

Ett litet gäng fjärilsintresserade åkte på kvällen den 12 september till Hanssons i Stora Källmora utanför Lisjö för att se om det var någon kvällsaktivitet bland insekterna. På gårdsplanen till det trevliga lilla torpet spändes lakan upp och en stark kvicksilverlampa tändes för att belysa lakanen. Guide för kvällen var Jan Thornell med mångårig erfarenhet […]

Läs mer

Mäktigt flyttblock vid Fasters håla

Nu finns ett par nya bilder på stora flyttblock inlagda under menyn ”Naturen – Kuriosa i Surahammars natur”, fotograferade av Torbjörn Holmstedt. Den ena av stenbumlingarna finns nära Hälsingtorp och den andra vid Grytbäcken mitt emot Fasters håla. Välkomna med flera bilder på sådant ni tycker inryms under ”kuriositeter” ute i naturen. (E-postadresser finns under […]

Läs mer

Information om värdefulla betesmarker på plats

Som ett led i Naturskyddsföreningens projekt ”Naturbetesmarkernas mångfald” har vi tagit fram skyltar som informerar om betesmarkernas biologiska mångfald och skönhet. De sitter vid ingångar (stättor) vid Västsura ekhage, Gatstugan och vid vår slåtteräng i Skogsmuren. Syftet med informationen är att sprida kunskap om naturbetesmarkernas mångfald och dess bevarandevärde, samt stimulera intresset för att få […]

Läs mer

Svampar från början

På lördag 5/9 inbjuder vi till en svampexkursion på temat ”Svampar från början”. Vi besöker ett område nära Surahammar, där vi letar svampar som är ätliga och andra intressanta arter. Vi samlas på Stenhusets parkering kl. 14:00 och blir ute ca 3 timmar. Medtag gärna svampbok, svampkorg och lupp. Fika är självklart, liksom kläder efter väder. […]

Läs mer