Livat i holken i Kohagen

För en vecka sedan släppte Stefan Bjurstedt sina får i Kohagen och en bit in i juni brukar Ridskolans hästar vara på plats. Så ännu ett år hävdas Kohagens betesmarker, till glädje för mångfalden av växter och djur och för oss tvåbenta besökare. Var ner och förevigade fåren i den vackra miljön och möttes också […]

Läs mer

Havsörnen räddad – tack vare Naturskyddsföreningen

År 1924 fredades havsörnen i vårt land, bland annat efter påtryckningar från Naturskyddsföreningen efter en 100 år lång period av intensiv förföljelse. Det som då återstod var några små restbestånd på sammanlagt 50-100 par. Under mitten av 1900-talet upplevde havsörnen sin andra kritiska period när fortplantningen minskade kraftigt på grund av utsläpp av miljögifter. Det […]

Läs mer

Veckans djur – fläcklundsnäcka

… har ögonen på skaft. Denna regniga majmånad har blötdjuren, molluskerna, vaknat till liv på allvar. För kännedom: blötdjur med skal = snäckor, utan skal = sniglar! Fläcklundsnäckan, Arianta arbustorum, som finns i de flesta trädgårdar är alltså ingen snigel. Arbustorum betyder att de lever bland buskar. Fläcklundsnäckorna gör normalt inte någon större skada på […]

Läs mer

Veckans växt – skogsförgätmigej

Just nu ser man på många håll i kommunens tätorter himmelsblå mattor av förgätmigej på mindre välklippta gräsmattor, i skogsbryn och i lövdungar. Det är närmare bestämt skogsförgätmigej (Myosotis silvatica) som nu blommar som bäst. Skogsförgätmigej är ingen ursprunglig växt i kommunen. Den har under 1900-talet planterats in i trädgårdar och sedan spritts sig och […]

Läs mer

Utflykten till Felingen

Ett litet gäng Surabor drog den 17 maj iväg till Felingen i Virsbo, där Seppo Ormiskangas mötte upp och visade oss våtmarkerna som åstadkommits genom dämning av Lövviksbäcken. Seppo berättade om områdets historik, att det tidigare varit en sjö som från 1600-talet och framöver torrlagts genom återkommande dikningar. Virsbo bruk som ägde marken drev här […]

Läs mer