Fältgentianan blommar nu i Muren

Vi har tidigare på vår hemsida uppmärksammat fältgentianorna i Muren. Det var i första inlägget på vår nya hemsida i oktober 2013. Just nu blommar ett 80-tal plantor i betesmarkernas sydvästra del. Fältgentianan minskar på de flesta lokalerna i Västmanland, men genom våra insatser för att rädda arten i Muren, för den där en ganska […]

Läs mer

Slåtter i Muren 2014

      Årets ängsslåtter i Muren har ägt rum, (24/8). Det var mulet på morgonsidan och fuktigt i gräset efter senaste regnskuren, så liebladet bet bra, även om liljekonvaljbladen var lite mariga att skära av. Dock inte så sega som staggtuvorna i vår äng. Vi sparade som vanligt bestånd med blommande ängsvädd till humlor […]

Läs mer

Slåtterfibblan rödlistas VU

    Artdatabanken kommer ut med en ny reviderad rödlista 2015. Detta sker vart femte år och inför 2015 föreslås att slåtterfibblan, Hypochaeris maculata, ska rödlistas i kategorin VU, sårbar. Slåtterfibblan är en kraftig och högvuxen art som har en maskrosliknande gul blomkorg i toppen på en bladlös och hårig stjälk. Ibland är stjälken grenad […]

Läs mer