Hemsidan fyller 1 år

För drygt 1 år sedan lanserades vår hemsida på nätet. Idag har vi byggt en hemsida som besöks av många. I tisdags noterades 359 besök vilket är rekord för en dag sedan mätningarna började. I snitt ligger vi på drygt 100 besökare per dag under perioden 1-22 oktober. Det är ju inte 100 olika besökare […]

Läs mer

Ny fingersvamp för Västmanland

Det händer då och då att vi gör nya fynd av svampar som inte tidigare rapporterats från Västmanland. Mera ovanligt är det att man gör fyndet i sin egen trädgård. Men har man en ca 40 år gammal, ogödslad och utmagrad gräsmatta, så är det kanske inte så märkligt. Gräsmarken blir delvis jämförbar med slåtteräng […]

Läs mer

Efter skogsbranden

Den omfattande skogsbranden i Västmanland som härjade under sommaren har drabbat människor på ett sätt som ingen önskar ska ske. Men branden är ett faktum och det brända området kommer för lång tid framöver bli en attraktion för forskning kring vad som händer med naturen och med växter och djur efter en brand. Vad man […]

Läs mer

Lite mer om gallmyggor

Dessa små insekter lever ett ganska undanskymt liv. De är liksom stickmyggorna tvåvingar med det bakre vingparet omvandlat till små klubbor, s.k. svängkolvar som används som balansorgan vid flygningen. Läs mer om gallmyggor exemplifierat av en gallmygga som lever på vide. Den är inte heller rapporterad i Artportalen från länet (och f.ö. inte heller från […]

Läs mer

Mossutflykt till Strömsholm

Tillsammans med Botaniska föreningen i Västmanlands län anordnade Naturskyddsföreningen en utflykt till Strömsholm den 5 oktober. 13 personer samlades vid slottet för att få sig till livs lite information om mossor. Första anhalten var ett stopp vid bron över Kolbäcksån. Primärt skulle näckmossan som växer på stenarna i vattnet beskådas. Det latinska artnamn är antipyretica […]

Läs mer

Sprickrussling – ny svamp för Västmanland.

Under menyn Naturen/Nya arter för Västmanland redovisar vi arter som inte tidigare rapporterats för länet enligt Artportalens databas. Vid ett besök i Vinterängshagen den 7 oktober dokumenterade jag en liten skivling som jag först trodde var bandad navelrödling men en undersökning i mikroskopet visade sig att det var sprickrussling. Enligt Artportalen är den inte tidigare […]

Läs mer

Mötet 15/10 – Ängssvampar i Dalarna

Vi puffar för mötet den 15/10 i Hembygdsgården. En av landets främsta ängsmykologer, Anders Janols från Idkerberget, visar bilder och berättar om en inventering av ängssvampar i Dalarna och hur dessa marker sköts och hur de kan bevaras för framtiden. Under de senaste 30 åren har slåtterängarnas och naturbetesmarkernas ekologi och artrikedom kommit att uppmärksammas […]

Läs mer

Fåglar och annat i Lisjö

Utflykten till Lisjö 4 oktober lockade en mindre skara medlemmar som utgick från Furnäs och promenerade genom skogen söder om Farhällsberget till Sjöhagen. I skogen hittade vi en del svamp, exempelvis biskopsmössa på murken björkved samt blad av blåsippa. Sjöhagen som är en mycket fin och varierande beteshage med inslag av ek, tall och lind, […]

Läs mer