Gökafton, mindre blåvinge o igelkottar

Årets gökafton lockade 5 deltagare och vi ändrade rutten på grund av värmen som rådde. Det blev en kortare blomstervandring kring Västsura herrgård. Vi ville se om krolliljorna fanns kvar uppe på höjden väster om herrgården. Där var förr en herrgårdspark med ädla lövträd och kryddträdgård. Området är avverkat och föremål för tomtförsäljning. En hel […]

Läs mer

Härlig tid i markerna just nu!

Biologiska mångfaldens dag, som för oss i Naturskyddsföreningen är alla årets dagar, firades officiellt 22 maj. Visst är det bra att behovet av mångfald i vår natur uppmärksammas med olika aktiviteter för allmänheten. Nu på lördag 25 maj inbjuder vi till gökafton, med samling Stenhuset kl. 18:00. Lättgången promenad på skogsstigar och skogsbilväg vid Säcken […]

Läs mer

Rapport från markerna (6)

Som det brukar vara, har april månad 2024 givit typiskt aprilväder med ett och annat bakslag med kyla och snöfall. Men flyttfåglarna och andra vårtecken är obevekliga och för oss naturintresserade är våren lika spännande att möta varje år. Speciellt är också vattenflödet och översvämningarna som varit i april längs Kolbäcksåns vattensystem. Återigen har bombmurklan […]

Läs mer

Med bombmurklan i fokus

Fredagen den 12 april företog Naturskyddsföreningen och Surahammars hembygdsförening en gemensam exkursion till Bombmurkleskogen norr om Vattenverket. Hela 17 personer deltog och glädjande nog kunde vi se en hel del bombmurklor, många små runda i knoppstadiet, men också flera stora välutvecklade ”bomber”. 2024 ser ut att vara ett bra år för bombmurklan. Vi studerade ingående […]

Läs mer

Rapport från markerna (5)

Här om dagen besökte jag Strömsholmsåsen på gränsen mellan Sura och Hallsta. På de delar av åsen där skogen är gammal finner man spridda förekomster av skogsorkidén knärot. Vid foten av åsen vid Trollvadsbäcken på Hallstasidan kommungränsen finns trevliga promenadstigar i intressanta gran- och blandskogar. Strax intill bäcken står en mäktig gran med en stamomkrets […]

Läs mer

Årsmöte, ugglekväll och Rikare trädgård

Naturskyddsföreningens årsmöte genomfördes onsdag 20/3 i Hembygdsgården. Ulf Broberg visade ett magnifikt bildprogram från fyra årstider. Det var blandade motiv hämtade från resor i vårt avlånga land. Många bilder att beundra, som vargen på myren, den lilla sjungande kungsfågeln i skogsgläntan liksom många välkomponerade bilder på vackra dagfjärilar och blommor, där orkidén nornan tillhörde sällsyntheterna. […]

Läs mer

Naturupplevelser – utställning på biblioteket

Mars månad visar Naturskyddsföreningen en fotoutställning på vita väggen i biblioteket i Sura. Temat ”Naturupplevelser” visar möten med däggdjur, fåglar och insekter. Ett möte med en råbock togs av Tom Sävström vid Kroksmossen 1973 och en mästerlig bild på en hermelin visas av Lennart Eriksson. Daniel Karlsson har lyckats fånga en större dagsvärmare på tobaksblomma […]

Läs mer

Örnräkningen genomförd i dis och dimma

Lördag 2 mars var det dags för årets örnräkning i Mellansverige, arrangerad av Fältstationen Rördromen . I Naturskyddsföreningen spanade vi som vanligt från skogsbryn vid Stora Källmora, med utsikt över Lisjö ängar. Direkt framkomna såg vi en havsörn sittandes på den vattenfyllda isen i sällskap med en ung gråtrut. Men sikten var dålig och kom […]

Läs mer

Fäbacken-Gatstugan-Kushällarna-Helvetets trappan

Fäbacken, förr en fäbod vid Lilla Surtorp tillhörande Ramnäs prästgård. Rävnäsbönderna hade där 5-6 enkla ladugårdar och mjölkade där sina kor. Gatstugan fick sitt namn efter fägatan som gick till Fäbacken från Rävnäs. Djuren betade på prästskogen upp mot Stingsmossen. Gatstugan blev torpställe sedan Bäckstugan rivits. Bäckstugan låg nära och öster om Storängsbäcken. Kushällarna flata […]

Läs mer

Bilden från markerna

Hökugglan är en dagaktiv fågel som häckar norrut i Sverige. Den flyttar söderut under vintern och ses regelbundet i Västmanland under vintrarna. Den är inte bara lik en hök, den jagar också på dagen till skillnad från de flesta andra ugglor. Får man syn på en hökuggla är det oftast som den sitter i en […]

Läs mer