Rödlistade arter i Sverige 2020 – en av dessa är svinrot

Den nya rödlistan har nyligen släppts från SLU Artdatabanken. Ny rödlista presenteras vart femte år, den första kom ut år 2000. Över 21 700 arters tillstånd har analyserats och bedömts utifrån IUCN:s internationella kriterier. Den listar arter som har en osäker framtid på grund av minskande eller mycket små populationer. De flesta arterna som bedömts uppfyller […]

Läs mer

Livat i Hovgårdens grusgrop

Vid foten av åsen strax väster om väg 252 mellan Sura kyrka och Hedvallsbron ligger Hovgårdens grustag och motorbanor. Området består av mestadels öppna grus- och sandmarker. Där finns också några vattensamlingar och enstaka träd, främst tall. Det tycks som det numera är sparsamt med motorevenemang i gropen. Därför finns det goda möjligheter att i […]

Läs mer

Årsmötet inställt på grund av coronapandemin

Hej alla medlemmar som läser detta sena meddelande! Styrelsen anser det olämpligt att hålla årsmötet i dessa pandemitider. Vi får återkomma med ny kallelse till årsmöte när vi anser det möjligt att kunna genomföra på ett betryggande sätt. Att skjuta upp en krets årsmöte har också godkänts av riksföreningen. Jag kommer vara vid Hembygdsgården kl. […]

Läs mer

Återinför inte jakt på ekorre och hermelin

I Naturskyddsföreningen avråder vi bestämt från återinförande av jakttid på ekorre och hermelin, vilket Naturvårdsverket föreslår. Användningsområdet för kött och skinn från ekorre och hermelin är synnerligen begränsat. Förslaget om jakt på ekorre har mötts med mycket starka reaktioner från våra medlemmar och en naturintresserad allmänhet. I Naturvårdsverkets förslag till jakttider ges jakten ett oproportionerligt […]

Läs mer

Vårprogrammet 2020 nu klart

Du som är medlem har nyligen fått programmet i brevlådan. Under menyn Aktiviteter kan du se hela vårprogrammet för 2020. Alla intresserade är välkomna på våra möten och utflykter, så tag gärna med vänner och bekanta, så kanske vi också kan bli flera medlemmar i föreningen. Årets första möte blir den 19 februari, då medlemmar […]

Läs mer

Intresserad av slussar?

Just nu pågår en fotoutställning på Suras bibliotek som visar bilder på Kolbäcksåns/Strömsholms kanals 26 slussar. Det är stora och vackra färgbilder. Bilderna har tagits fram av Eggeborns och går att beställa. Surahammars första sluss är en dubbelsluss som allmänt kallats Hovgårdens sluss, men den har fått det officiella namnet Landshövding af Ugglas. Slussen i […]

Läs mer

Löv- och blandskog bör ersätta granplanteringarna

Vi har uppmärksammat att Sveaskog har börjat slutavverka de granplanteringar som gjordes på åkermark i Surahammars kommun med omnejd på 1960-talet. Man har sparat det lövträdsinslag som finns i planteringarna, vilket är bra. Vi har i skrivelse uppvaktat ansvariga inom Sveaskog med vårt önskemål om att granplanteringarna ersätts med rena löv- alternativt blandskogar med rikt […]

Läs mer

Vintervägen

  Vi önskar en God Jul och ett Gott Nytt År och bjuder på lite information om ”Vintervägen” Vintervägarna förr, på vilka forslades ved, kol och timmer från skogen till industrierna (bruken), gick i största utsträckning över frusna våtmarker som sjöar och mossar och i dalsänkor. Skälet var att erhålla så plan mark som möjligt […]

Läs mer

Tallbit i massvandring

Tallbit, Pinicola enucleator, är en traststor fågel med kraftig och satt kropp. Stjärten är förhållandevis lång och tydligt kluven. Hanen har en vackert röd färg medan honan är färgad i grågulorange dräkt. Två vita vingband är framträdande. Tallbitarna är mycket oskygga och har därför fått smeknamnet dumsnut. Angående detta skriver Jägerskiöld och Kolthoff: ”Enligt vår […]

Läs mer