Utflykt till en naturvårdsbränna i Stingsmossens-Rövallsmossens naturreservat.

Med utgångspunkt från Rövallskojan började 4 spänstiga personer en vandring längs Rövallsmossens kantzoner för att ta oss till den naturvårdsbränna som Länsstyrelsen utförde 26-30 augusti 2013. Brännan ligger på en holme med äldre barrskog sydost om Rövallsmossen. Det finns ytterligare en bränna med ungskog som ligger längre österut. För att ta sig ut till brännan var vi tvungna att forcera mossen vilket kan vara lite vanskligt med tanke på underlaget.

Tre raska män på mossen på väg till västra naturvårdsbrännan.  Rövallsmossen SO 18/5 2014. Foto: Lars Bsenko

Tre raska män på mossen på väg till västra naturvårdsbrännan.
Rövallsmossen SO 18/5 2014. Foto: Lars Bsenko

Avståndsbild på västra naturvårdsbrännan Rövallsmossen SO. 18/5 2014. Foto: Lars Bsenko

Avståndsbild på västra naturvårdsbrännan Rövallsmossen SO.
18/5 2014. Foto: Lars Bsenko

Brännan med det äldre träbeståndet visar att elden nått upp till 2 – 3 meters höjd på trästammarna. Naturvårdbränning utförs för att gynna de växter och djur som är beroende av bränd mark/ved. Denna utflykt syftade främst till att se vilka svampar som växte på det aktuella området.

Vid tidigare besök i år har undertecknad funnit stybbskål och vårtsporig brandskålsvamp och bilder på dessa finns i bildarkivet under sporsäcksvampar. Dessa två växer endast på bränd mark, Vi detta besök hittades även toppmurkla som inte kräver bränd mark men som gynnas av den.

Toppmurkla i den vöästra naturvårdsbrännan i reservatet. Rövallsmossen SO 18/5 2014. Foto: Lars Bsenko

Toppmurkla i den vöästra naturvårdsbrännan i reservatet.
Rövallsmossen SO 18/5 2014. Foto: Lars Bsenko

Efter en fika och ytterligare genomsök av holmen styrde vi kosan mot Rövallskojan. Vi observerade och hörde en del fåglar. På den brända myrholmen spelade en skogsduva, gök hördes från olika väderstreck och ljungpiparens vemodiga vissling hördes utifrån mossen.
Undertecknad avser att följa upp svampfloran på de båda brännorna under de kommande åren.

Lars Bsenko

 

 

 

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.