Rapport från markerna (4)

Söndagen den 14/1 2024 var vi sex medlemmar som gick med på vår traditionella nyårsvandring. Vi gick från Stenhuset över Sätten till Kohagen. Mulet, enstaka minusgrader, men också solglimtar, för att sammanfatta vädret. Vi noterade ett 20-tal fågelarter under vandringen, där en förbiflygande storskrake var en trevlig observation. Vid Sätten fanns 36 gräsänder på iskanten […]

Läs mer

Västsura den 15 oktober 2023

Utflykten till Västsura bjöd på vackert höstväder, vilket de 10 deltagarna uppskattade. Uppskattat var också informationen som Arne Persson bjöd på. Vi fick bland annat veta att hassellunden tidigare varit betad av hästar och benämndes då Västsura hästhage. Detta var före 1950. År 1950 köpte dåvarande Västmanlands läns skogsvårdsstyrelse herrgården och startade året efter skogsskola. […]

Läs mer

Vilda blommornas dag 2023

I Surahammar var vi 14 personer och 13 ungnöt som på Vilda blommornas dag studerade floran i Västsura ekhage. Tom Sävström guidade oss runt och berättade om gravfältets och ekhagen historia det rika växt- och djurlivet och naturskyddsföreningens insatser med röjning i hagen. Den långa torkan och de senaste dagarnas värme har gjort att blomningen […]

Läs mer

Gökafton vid Lomflyn

Ingen gökotta i år, men väl gökafton 20 maj, som vi förlagt till Lomflyn mellan Fjällberget och Knalberget norr om sjön Gryten. Fritt från störande biltrafik fick vi lyssna till två gökar under den väderfina kvällen. Hela 15 deltagare var vi och vi tog en rundtur på spänger runt den lilla tjärnen. En lövsångare förgyllde […]

Läs mer

Mellan Baståsen och Aspholmen

Vi var 7 deltagare på utflykten till Aspholmen väster om Glåpen, söndag 16 april, i finaste väder. Inledningsvis studerades en murken sälg där talltitan hade en lyckad häckning 2022. Snefringe har sparat en granridå mot bäcken strax väster Baståsen p g a blåsippor och bombmurkla. Blåsipporna blommade fint medan bombmurklorna lyste med sin frånvaro. Vi […]

Läs mer

Promenad mellan Hökebo och Näs

Söndag 12/2 deltog 11 personer på föreningens vandring från Hökebo ut till Näs i Virsbosjön. Vi parkerade strax före Hökebo, vid informationsskylten till naturreservatet Virsbo Näs. Vädret var behagligt och marken fläckvis täckt av ett tunt snötäcke. På vägen fanns förrädiska isfläckar under snön. Gamla, grova och på andra sätt märkliga träd blev litet av […]

Läs mer

Inbjudan till svamputflykt

Datum: Söndagen den 11/9. Samarrangemang med Botaniska föreningen i Västmanlands län. Samling: 10.00 vid Gunnilbokorset, där väg 250 och väg 233 korsas, för gemensam färd till svampskogen. Vi kommer att hålla till vid Kolarbyn nära Skinnskatteberg. Området är omväxlande med flera olika biotoper såsom barrblandskog, sjöstrand och granskog, mm. Vi kommer att titta på både […]

Läs mer

Vilda blommornas dag 2022

Vädret stod oss bi på Vilda blommornas dag i Surahammar. Vi var 11 personer som besökte den sommarfagra Lönnbromossen i Ramnäs. Lönnbromossen är en gammal slåtteräng som sköts av Ramnäs-Virsbo Naturklubb. Sören Larsson berättade om ängen och guidade oss runt i området längs en väl upptrampad stig. Ängen är hemvist för den hotklassade och fridlysta […]

Läs mer

Välkomna till ”De vilda blommornas dag”, vid Lönnbromossen nu på söndag!

Här utlovas en trevlig vandring i ett område med hög biologisk mångfald. Lönnbromossen är Ramnäs finaste orkidékärr och här på fastare mark lever en population av väddnätfjäril, en dagfjäril som är fridlyst inom EU. På söndag får vi en guidad tur i området, signerad Sören Larsson, ordförande i Ramnäs-Virsbo Naturklubb. Stövlar på fötterna och fika […]

Läs mer

Talltitor sällskapade vid Blåbärsberget

Lördag 14 maj hade föreningen vandring från Källdalen till Blåbärsberget i västra delen av Ulvsbomurens naturreservat. Vid 8:30-tiden möttes vi av gökens glada rop från Målsjömossen och en skogsduvas spel från aspbestånd i närheten. Efter att ha studerat lämningar efter torpet Källdalen gick vi genom fin barrskog fram till Kölberget. Vädret var strålande och vi […]

Läs mer