Skamligt Lisjö gård

Dödhagen förstörd för överskådlig framtid. 3/9 2014. Foto: Lars Bsenko

Dödhagen förstörd för överskådlig framtid.
3/9 2014. Foto: Lars Bsenko

Dödhagen skövlat och förstört. 3/9 2014. Foto: Lars Bsenko

Dödhagen skövlat och förstört. 3/9 2014.
Foto: Lars Bsenko

Dödhagen är skövlat och förstört för oöverskådlig framtid. Strax nordost Lisjö gård låg ett ur natursynpunkt för kommunen unikt område – Dödhagen. Området ligger väl avgränsat mot åker och betesmark och kännetecknades av sin rika flora. Området bestod av grova aspar, granar, björkar och enstaka tallar och insprängda hasselbuskar. Längst i söder fanns hasselbestånd och I denna mosaik av olikåldriga träd fanns det gott om grova lågor i olika nedbrytningsstadier av både asp, gran och björk. Denna biotop gav således förutsättningar för många olika svampar, kärlväxter och djur. Nu är hela området skövlat och alla organismer som var beroende av den rika naturen kommer att försvinna.
Ett liknande ingrepp skedde för ett antal år sedan då den rika biotopen Norrsjölunden skövlades och en monokultur av likåldrig aspskog skapades. Orsaken till dessa skövlingar är sannolikt brist på intresse för natur och naturvård samt okunskap om hur vår natur fungerar. Likåldriga monokulturer breder ut sig och snart finns endast reservaten kvar som kan ge våra barn en uppfattning om hur naturen en gång såg ut. Lämna gärna kommentarer.

Lars Bsenko

Kommentera

2 thoughts on “Skamligt Lisjö gård

  1. Okunskap knappast. Snarare berått mod. En nyckelbiotop av Dödhagens kaliber skulle nog varje liten småbrukare älska och värna på sina marker. Ett unikt skogsområde har tyvärr utplånats. Även hasselbuskarna har strukit med, liksom tårkragskivlingen, kandelabersvampen, vecktickan, apeltickan, stora asptickan, finporingen (med smeknamnet ”princesstickan”). Alla rödlistade och hotade.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.